English
Zaproszenie do składania ofert na stworzenie scenografii i warunków technicznych do projekcji publicznej

Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY zaprasza do składania ofert na stworzenie scenografii i warunków technicznych do projekcji publicznej. Usługa będzie wykonana w ramach realizowanego Projektu pt. Organizacja wybranych wydarzeń kulturalnych w ramach 10-tej – jubileuszowej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ERA NOWE HORYZONTY (MFF ENH) we Wrocławiu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia, wzorcowy formularz oferty oraz istotne postanowienia umowy określone zostały w załącznikach.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 09.06.2010r. (środa) do godziny 11.00  w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa lub faksem na numer (022) 831 06 63 lub drogą elektroniczną na adres: maja@snh.org.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Romanem Krzysztofikiem, tel. 602 490 223, e-mail krzysztofik@bunkier.art.pl.

Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem realizacji zamówień udzielanych w ramach projektu znajdującym się na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Realizacja zadania będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.


Zapytanie ofertowe (1.06.2010)

Formularz oferty (1.06.2010)

Istotne postanowienia umowy (1.06.2010)

Moje NH
Strona archiwalna 10. edycji (2010 rok)
Przejdź do strony aktualnej edycji festiwalu:
www.enh.pl
Nawigator
Lipiec-sierpień 2010
PWŚCPSN
192021 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Skocz do cyklu
Szukaj
filmu / reżysera / koncertu:
OK
Indeks A-Zscena muzyczna
© Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 2007-2010
festiwal@enh.pl
www.enh.pl
realizacja: Pracownia Pakamera