English

Krzysztof WodiczkoKrzysztof Wodiczko
Wydarzenia w ramach RPO WD 6.4

Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY w dniu 25.02.2010 roku podpisało Umowę o dofinansowanie projektu pt:. "Organizacja wybranych wydarzeń kulturalnych w ramach 10-tej - jubileuszowej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ERA NOWE HORYZONTY (MFF ENH) we Wrocławiu".

Projekt ma na celu organizację dwóch wydarzeń kulturalnych o znaczeniu co najmniej regionalnym, o walorach społecznych i edukacyjnych, znajdujących się w programie 10 edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ERA NOWE HORYZONTY, który w 2010 roku odbędzie się we Wrocławiu w dniach 22.07 - 01.08. Są to następujące wydarzenia: 


PROJEKCJA PUBLICZNA KRZYSZTOFA WODICZKO

Krzysztof Wodiczko, artysta od lat mieszkający i pracujący w Nowym Jorku, jest profesorem zwyczajnym w Massachussets Institute of Technology (MIT) w Bostonie. Od 1995 roku pełni tam funkcję dyrektora Center for Advanced Visual Studies, prowadzi zajęcia w Visual Arts Program i kieruje założonym przez siebie Interrogative Design Group. Od lat 70. Wodiczko realizuje prace z nurtu sztuki krytycznej, zaangażowanej społecznie. Jego słynne obiekty (Pojazd /1973/, Pojazdy dla bezdomnych /1988-89/, Poliscar /1991/ , Laska tułacza/Xenobàcul /1992/, Rzecznik obcego /1993/, Egida /1998/, Dis-armor /1999/) były konstruowane z myślą o bezdomnych i emigrantach. Miały pomóc przedstawicielom obu wykluczonych grup w komunikacji z otoczeniem, ułatwiały przetrwanie w świecie, który ich odrzucał.

Zanim w drugiej połowie lat 90. Wodiczko rozpoczął wykorzystywanie fasad monumentalnej architektury i pomników jako ekranów dla projekcji wideo, wykonał kilkadziesiąt pokazów publicznych na całym świecie, jako nośnika używając slajdów. Wodiczko wybierając miasta i obiekty architektoniczne dla swoich projekcji stara się zgłębić najbardziej palące problemy danej społeczności. Jego prace odnoszą się do dyskryminacji mniejszości seksualnych i rasowych, eskalacji przestępczości w wielkich aglomeracjach miejskich, przemocy w rodzinie. Oddają głos ofiarom, mniejszościom, wykluczonym.

W 2007 roku na wystawie w Galerii Fundacji Signum towarzyszącej nadaniu mu honorowego doktoratu przez poznańską ASP, artysta zaprezentował ideę i model najnowszego Pojazdu dla weteranów wojennych. Jest to wielofunkcyjny mobil, który swym kształtem przywodzi na myśl gigantycznego ptaka. Państwo pod postacią orła alegorycznie występuje tu w roli opiekuna swoich weteranów. W najnowszych projekcjach Wodiczko powraca do tego tematu.

Publiczna projekcja artysty we Wrocławiu poruszy problem ponownego przystosowania weteranów wojennych do życia w warunkach pokoju po doświadczeniach misji w Iraku i Afganistanie. Pozwoli mówić tym, którzy zmagają się z trudnościami powrotu do cywilnego życia, będzie prezentowała rozmowy z weteranami wojennymi oraz ich rodzinami. 

Każdy tego typu projekt jest realizowany przez artystę niemal do ostatniej chwili przed emisją. Realizację poprzedził kilkudniowy pobyt studyjny we Wrocławiu, podczas którego artysta poznawał miasto i rytm jego funkcjonowania oraz szukał tematu odpowiedniego do nagłośnienia w tej szczególniej przestrzeni miejskiej. Przedmiotem wydarzenia będzie projekcja ok. 30 min. (powtórzona 3-4 krotnie) materiału wizualnego na fasadę budynku lub pomnik umieszczony w przestrzeni publicznej w centrum miasta.

Kuratorką projektu jest Beata Nowacka Kardzis.

 

WYSTAWA POŚWIĘCONA WOJCIECHOWI JERZEMU HASOWI

Wojciech Jerzy Has, bohater retrospektywy 10. ENH, jeden z największych wizjonerów polskiego kina, reżyser filmowy, scenarzysta, producent i pedagog, dał się poznać jako eksperymentujący indywidualista, unikający politycznych, czy komercyjnych uwarunkowań w swojej twórczości. Był artystą osobnym, a nawet wyobcowanym. Najważniejsze swoje filmy stworzył w okresie rozkwitu szkoły polskiej, ale niejako obok niej, w swojej własnej poetyce. Stąd może nadal nie wiemy o nim wszystkiego. Piotr Marecki zaliczył Hasa do grona wielkich mistrzów, artystów-egoistów, którzy od podstaw wymyślili swoją konwencję, rozpoznawalny styl i wykorzystali go do granic, nie pozostawiając zbyt wiele dla swoich artystycznych pogrobowców. Mimo to współcześni filmowcy wciąż czerpią z ukształtowanego przez niego, artystycznego "tworzywa". W dobie "sztuki recyklingowej" światy Hasa przestają być jedynie elementem historii kina, ożywają w kolejnych filmowych projektach.

"Współczesność nakazuje przeformułować wiele poglądów na temat sztuki - pisze Marecki - a w szczególności tych jej obszarów, które rozpatrywane są w kategorii oryginalności, kopii, epigoństwa, świadomego nawiązywania, naśladownictwa czy wręcz ściągania. Kultura jest dzisiaj pojmowana w kategoriach open source - jako wielka skarbnica motywów, tematów, postaci, wątków, stylów, z których można bezkarnie czerpać. Artyści przestają posiadać prawa autorskie (copyright) do wymyślonych przez siebie konwencji i dzieła udostępniają na zasadzie copyleft, co umożliwia swobodne korzystanie z "opatentowanych" przez nich stylów". Has wciąż jest nam potrzebny - jako istotny bohater historii sztuki, poddający się współczesnym interpretacjom, ale i jako otwarte źródło.

Wystawa poświęcona Wojciechowi Jerzemu Hasowi, organizowana w 10 rocznicę śmierci reżysera, będzie opowiadała o człowieku i artyście, wizjonerze polskiego kina otoczonym grupą oddanych współpracowników i wybitnych aktorów. Przygotowywana ekspozycja będzie okazją nie tylko dla przypomnienia i prezentacji postaci i dzieł wybitnego twórcy, ale także przyczynkiem do skonfrontowania Hasa ze współczesnym kinem, które reżyser - w swoim czasie i na swój sposób – antycypował.

Celem wystawy jest pokazanie różnorodności estetyk Hasa, jego niezwykłej wizjonerskiej wyobraźni, sposobów komponowania filmowego kadru, czy przejmującego zainteresowania reżysera kondycją człowieka. Temperament twórczy Hasa nie daje się wpisać w wystawę zrealizowaną w sposób akademicki, z klasyczną narracją, z początkiem i końcem sugerującym rozwój czy przemiany. Dynamika jego twórczości ma wykres sinusoidalny, co zostanie podkreślone poprzez wprowadzenie kilku dominant, uwydatniających znaczenie szczególnie ważnych dzieł. Ponadto, nawiązując do międzynarodowego kontekstu MFF Era Nowe Horyzonty, na wystawie zaznaczone zostaną wpływy twórczości Hasa na reżyserów europejskich i światowych.

Prezentacja skierowana jest do szerokiego i bardzo zróżnicowanego kręgu odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem widza młodego. Wystawa nie ma zatem charakteru naukowego, charakterystycznego dla dyskursu wąskiej grupy specjalistów. Jej celem nie będzie rozstrzygnięcie, czy na twórczość Hasa większy wpływ miało słowo (literatura), czy obraz (sztuki plastyczne) lub czy reżyser był bardziej ekspresjonistą, surrealistą czy artystą na wskroś barokowym. Hasa inspirował bowiem każdy z tych nurtów i korzystał z nich w sposób wirtuozerski, a słowo – czy precyzyjniej – atmosferę, jaką opisywało, ukazywał w obrazie po mistrzowsku.

Akcja będzie toczyła się wokół 14 fabuł /Pętla (1957), Pożegnania (1958), Wspólny pokój (1959), Rozstanie (1960), Złoto (1961), Jak być kochaną (1962), Rękopis znaleziony w Saragossie (1964), Szyfry (1966), Lalka (1968), Sanatorium pod klepsydrą (1973), Nieciekawa historia (1982), Pismak (1984), Osobisty pamiętnik grzesznika przez niego samego spisany (1985), Niezwykła podróż Baltazara Kobera (1988)/, niezrealizowanego filmu Osioł grający na lirze oraz ważnych dla jego twórczości krótkich metraży (Moje Miasto, Ulica Brzozowa czy Harmonia). Wystawa będzie miała charakter multimedialny. Podstawowe medium to czarno-biała fotografia (fotosy, zdjęcia z planów filmowych, zdjęcia prywatne), wzbogacona m.in. materiałami audio (radiowe nagrania wypowiedzi reżysera) oraz wideo (fragmenty programów z udziałem i poświęcone reżyserowi), a także materiałami związanymi z poszczególnymi filmami (rysunki, projekty scenograficzne).

Organizatorem wystawy jest MFF Era Nowe Horyzonty we współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej Awangarda we Wrocławiu, Muzeum Kinematografii w Łodzi oraz Filmoteką Narodową w Warszawie. Jednak wiele nie pokazywanych dotychczas fotografii i pamiątek związanych z Wojciechem Jerzym Hasem będzie pochodziło z archiwów prywatnych, krajowych i zagranicznych.

Wernisaż odbędzie się 23 lipca 2010 w Galerii Sztuki Współczesnej Awangarda we Wrocławiu, ul Wita Stwosza 32.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura), Działanie 6.4 Turystyka kulturowa.

Całkowita wartość projektu: 925 339,99 PLN

Wkład środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 517 914,74 PLN

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska
Moje NH
Strona archiwalna 10. edycji (2010 rok)
Przejdź do strony aktualnej edycji festiwalu:
www.enh.pl
Nawigator
Lipiec-sierpień 2010
PWŚCPSN
192021 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Skocz do cyklu
Szukaj
filmu / reżysera / koncertu:
OK
Indeks A-Zscena muzyczna
© Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 2007-2010
festiwal@enh.pl
www.enh.pl
realizacja: Pracownia Pakamera