English
O Festiwalu
Wolontariat
Wolontariat

Zapraszamy do współpracy wolontariuszy, którzy pomogą przy obsłudze 10. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Era Nowe Horyzonty.

Jak można zostać wolontariuszem na 10. MFF ENH?

Wystarczy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, umieszczony na naszej stronie internetowej. Formularz jest aktywowany w okresie naboru wolontariatu tj. od 4 do 31 maja 2010r.. Uzupełnienie formularza jest możliwe po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie www.enh.pl. Wypełnienie i przesłanie ankiety nie oznacza jednak zaangażowania wolontariusza. Decyzję o przyjęciu aplikacji i podpisaniu umowy podejmą organizatorzy festiwalu. Wyniki rekrutacji zostaną rozesłane drogą mailową po 14 czerwca 2010r.


O czym warto pamiętać podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego?

Wydawany karnet dla wolontariusza będzie identyfikowany dodatkowo na podstawie dołączonego aktualnego zdjęcia portretowego. Podczas wypełniania zgłoszenia należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe w pliku, o wielkości nieprzekraczającej 2 Mb. Jedynie formularze zgłoszeniowe z dołączonym zdjęciem będę podlegać rekrutacji.

Co nowego w tym roku?

Podczas tegorocznej edycji festiwalu wolontariusze, podobnie jak inni posiadacze karnetów, mają obowiązek rezerwować miejsca na seanse filmowe. W tym roku na wybrany seans będzie można się dostać wyłącznie z rezerwacją. Karnet wolontariusza zostanie zaprogramowany na 35 wejść, co związane jest z aktywną pracą wolontariusza podczas festiwalu . Więcej szczegółów dotyczących rezerwacji on-line znajduje się na stronie głównej festiwalu oraz w FAQ dot. karnetów.


Czy osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem?

Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać wolontariuszem, jednak musi przedłożyć pisemną zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów. Dodatkowy dokument do pobrania poniżej.

Pobierz formularz


Na czym polega praca wolontariusza?

Jubileuszowa 10. edycja festiwalu ERA NOWE HORYZONTY, będzie na pewno niezapomnianym i ciekawym przeżyciem, jak i wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich. W związku z tak dużym zadaniem, liczba osób przyjętych na wolontariat również ulegnie zwiększeniu.

Będziemy potrzebowali wolontariuszy do pomocy przy obsłudze projekcji w kinach, przy oprawie plastycznej festiwalu, obsłudze widzów i gości, obsłudze Biura Prasowego i wystaw. W niektórych przypadkach będziemy prosić wolontariuszy o pomoc przy działaniach promocyjnych (np. rozniesienie ulotek) w ich rodzinnych miastach.
Wolontariusz będzie pracował według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym i pod kierunkiem opiekuna. Szczegółowe zasady pracy określone zostaną w umowie zawartej między wolontariuszem a Stowarzyszeniem NOWE HORYZONTY oraz zostaną dodatkowo omówione podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem pracy we Wrocławiu.


Kiedy rozpoczyna się i kończy praca wolontariusza?

Termin rozpoczęcia pracy wolontariusza uzależniony jest od działu, w którym będzie - pracował. Planowane terminy:

 • w biurze prasowym: 19 lipca - 02 sierpnia
 • w centrum festiwalowym i punktach informacyjnych: 19 lipca - 02 sierpnia
 • w biurze obsługi gości: 19 lipca - 02 sierpnia
 • w sklepie filmowym: 20 lipca - 02 sierpnia
 • przy wystawach festiwalowych: 22 lipca - 02 sierpnia
 • przy kolportażu gazety festiwalowej: 22 lipca - 01 sierpnia
 • w obiektach kinowych: 22 lipca - 02 sierpnia
 • w magazynie kopii filmowych: 22 lipca - 03 sierpnia
 • przy oprawie plastycznej festiwalu: 16 lipca - 04 sierpnia
 • przy kinie plenerowym: 23 lipca - 02 sierpnia
 • przy obsłudze wydarzeń specjalnych: 21 lipca - 02 sierpnia
 • w wypożyczalni rowerów: 22 lipca - 01 sierpnia
 • przy rezerwacji noclegów: 21 lipca - 01 sierpnia
 • przy obsłudze rezerwacji on-line na seanse filmowe: 20 lipca - 02 sierpnia

Wypełniając formularz zgłoszeniowy będziecie mogli napisać, w jakim okresie jesteście dyspozycyjni oraz w jakim obiekcie festiwalowym chcielibyście pracować. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi zostaniecie szczegółowo poinformowani o terminie pracy oraz zakresie swoich obowiązków.


Jakie korzyści płyną z pracy wolontariackiej?

Praca wolontariusza jest dobrowolną pracą na rzecz festiwalu, a zatem najważniejszą korzyścią jest aktywne jego współtworzenie. Dodatkowo wolontariusz otrzymuje imienny identyfikator uprawniający go do bezpłatnego wstępu na pokazy filmowe i koncerty w klubie festiwalowym
(jednak po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji on-line). Wolontariusz może korzystać z tych wszystkich przywilejów w godzinach wolnych od powierzonej mu pracy.


Czy organizator pokrywa ubezpieczenie, dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie wolontariusza?

Niestety, dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie wolontariusz pokrywa we własnym zakresie. Organizator zapewnia ubezpieczenie OC i NW.


Jak można otrzymać zaświadczenie o odbytym wolontariacie?

Już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego masz szansę poinformować nas o chęci otrzymania zaświadczenia o odbytym wolontariacie. Jeśli w formularzu wybierzesz opcję, iż chciałbyś otrzymać wspomniany dokument, zostanie on wysłany do Ciebie pocztą najpóźniej dwa miesiące po zakończeniu festiwalu. Wspomniane zaświadczenie możesz otrzymać także w wersji anglojęzycznej, wystarczy, że zaznaczysz taką opcję w zgłoszeniu. Na osobną prośbę wolontariusza, wydajemy pisemną opinię o wykonywanej pracy. Różni się ona tym od zaświadczenia, że poza potwierdzeniem wykonywania określonych czynności przez wolontariusza, zawiera ocenę jego działań, charakteru i predyspozycji do wykonywania obowiązków danego typu. Aby otrzymać opinię wystarczy wysłać maila z prośbą na adres wolontariat@snh.org.pl.

 


Wszelkie pytania dotyczące wolontariatu prosimy kierować na adres: wolontariat@snh.org.pl.

Moje NH
Strona archiwalna 10. edycji (2010 rok)
Przejdź do strony aktualnej edycji festiwalu:
www.enh.pl
Nawigator
Lipiec-sierpień 2010
PWŚCPSN
192021 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Skocz do cyklu
Szukaj
filmu / reżysera / koncertu:
OK
Indeks A-Zscena muzyczna
© Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 2007-2010
festiwal@enh.pl
www.enh.pl
realizacja: Pracownia Pakamera