English
Regulamin sprzedaży karnetów filmowych
 1. Organizatorem sprzedaży jest Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY (ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa).

 2. Sprzedaż jest ograniczona ilością nakładu karnetów. Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania puli karnetów, z zastrzeżeniem pkt. 16 regulaminu.

 3. Karnet upoważnia do wejścia na wszystkie pokazy filmowe w ramach 10. MFF ERA NOWE HORYZONTY, na które wcześniej posiadacz karnetu zarezerwował miejsce z zastrzeżeniem pkt. 4. Regulaminu Karnet nie obejmuje otwarcia i zamknięcia festiwalu.
  Ponadto karnet upoważnia do zniżek na zakup biletów na wydarzenia specjalne (filmy nieme z muzyką na żywo, koncerty, spektakle), zakup katalogu oraz innych wyznaczonych przez organizatora wydawnictw.

 4. Karnet jest zaprogramowany na 55 punktów. UWAGA! Wejście na pokaz filmowy nastąpi wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji miejsca.

 5. Rezerwacji miejsc można dokonywać od godziny 0.00 dnia poprzedzającego pokaz filmowy do godziny rozpoczęcia pokazu filmowego.

 6. Właściciel karnetu może zarezerwować tylko jedno miejsce na określony pokaz filmowy o określonej godzinie w ramach swojego karnetu.

 7. Właściciel karnetu nie może dokonywać rezerwacji na więcej niż jedno miejsce z danego bloku godzinowego w danym dniu. Jako blok godzinowy rozumiane są seanse odbywające się w odstępstwie czasowym nie większym niż 30 min (np. 9:45, 10:00 i 10:15 - jeden blok godzinowy).

 8. W przypadku braku możliwości pojawienia się na zarezerwowanym seansie - rezerwację należy odwołać. Można tego dokonać do 15 min przed rozpoczęciem seansu.

 9. Nieodwołanie rezerwacji w trybie określonym w pkt. 8 Regulaminu i niepojawienie się na pokazie filmowym powoduje odliczenie z karnetu 5 wejść.

 10. Jedna osoba może zamówić tylko jeden karnet.

 11. Do zamówienia na karnet należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe w pliku o wielkości nieprzekraczającej 2 Mb, które posłuży do identyfikacji właściciela karnetu. Brak zdjęcia bądź też zdjęcie nieidentyfikujące osoby zamawiającej karnet powoduje unieważnienie zamówienia.

 12. Karnet jest imienny - zostanie wystawiony na imię i nazwisko osoby zamawiającej.

 13. Nie można przepisać karnetu na inną osobę.

 14. Nie można dokonać zwrotu karnetu.

 15. Cena karnetu wynosi 300 zł (z VAT). Sprzedaż trwa od 25 marca do wyczerpania puli karnetów, ale nie dłużej niż do 30 czerwca.

 16. Wartość zamówienia za karnet należy wpłacić na konto organizatora w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia (decyduje data dokonania wpłaty przez zamawiającego).

 17. Zgłoszenia bez dokonania zapłaty nie będą rozpatrywane.

 18. Fakt otrzymania karnetu zostanie potwierdzony e-mailem w ciągu 7 dni (od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Stowarzyszenia).

 19. Zakupiony karnet będzie można odebrać w Mediatece Centrum Festiwalowym (pl. Teatralny 5, Wrocław) od 21 lipca 2010.

 20. Nie będą wydawane duplikaty karnetów.

 21. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.

Moje NH
Strona archiwalna 10. edycji (2010 rok)
Przejdź do strony aktualnej edycji festiwalu:
www.enh.pl
Nawigator
Lipiec-sierpień 2010
PWŚCPSN
192021 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Skocz do cyklu
Szukaj
filmu / reżysera / koncertu:
OK
Indeks A-Zscena muzyczna
© Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 2007-2010
festiwal@enh.pl
www.enh.pl
realizacja: Pracownia Pakamera